21 Ağustos 2013 Çarşamba

Yurtdışından getirilen M.Kemal Atatürk ve İnönü heykelleri ve resimleri
Yurtdışından getirilen M.Kemal Atatürk ve İnönü heykelleri ve resimleri

Kemalist Türkiye Cumhuriyeti’nin propagandacıları Osmanlı Devleti’ni “güya” geri kalmışlıkla suçlarken, kendi resimlerini dahi bizimle beraber Birinci Dünya Harbi’nde yenilmiş olan ve hatta Sevr’e benzer maddeler ihtiva eden Versailles anlaşmasını imzalamak zorunda kalan Almanya’dan getirtmişlerdir. Fransa veya Ingiltere’den getirtmiş olsalardı, “onlar savaşı kazanan ülkeler” diyerek bir bakıma mazur görebilirdik. 7 düveli yendik ve Osmanlı gericiydi biz ilericiyiz diye slogan atanlar, ülkeyi kuralı yaklaşık 20 sene geçmiş olmasına rağmen yenilmiş olan Almanya’dan -daha iyi makineleri var- diyerek resim sipariş ediyorlar. Işte Tarih insana böyle çakar!

Söz konusu sipariş hakkında kısaca malumat verelim…

25 Ağustos 1939′da “Kunstverlag Trowitzsch und Sohn” isimli Alman şirketiyle imzalanan mukaveleye göre, Ismet Inönü’nün 30 bin adet üç boy resmi karşılığında 55 660 (dönemin Alman parası) Reich Mark ödenecek, hem resimler ve hem de ödemeler üç taksit halinde yapılacaktır.[1] Resimler, Feyhaman Duran ve ressam Ibrahim Çallı’nın yaptığı tablolardan çoğaltılmıştır. (Bu iki sanatçı M. Kemal Atatürk’ün portresini de yapmışlardı.)

Almanya’dan getirilen resimler kamu kurumlarına, özel şirketlere, belediyelere, kooperatiflere ve bizzat CHP’nin parti teşkilatlarına da satılmıştır.[2]

Peki, meydanlara dikilen heykeller ve her yere asılan resimlerin sırrı neydi de buna büyük önem veriliyordu?

Açıklayalım…

Bilindiği gibi, M. Kemal’den sonra Ismet Inönü de resimlerini devlet kurumları başta olmak üzere çeşitli yerlere astırmış ve heykellerini meydanlara diktirmiştir. Meydanlara dikilen heykeller ve her yere asılan resimler bir güç gösterisi, aynı zamanda bir propaganda aracıdır. Halkın kalbinde yer edinemeyen zorbaların; halkın kendi ihtiyaçlarının karşılanması için ödediği vergilerle, halkın beynini yıkama yöntemidir bu. Halkın inancına ve kültürüne aykırı inkılaplar yapan ve bu uğurda onbinlerce insanın canına kıymaktan çekinmeyen M. Kemal Atatürk’ün resim ve heykelleri de bu amaçla bütün memlekete yayılmıştır. Üstelik, M. Kemal Atatürk’ün resim ve heykelleri, “halktan toplanan paralar” ile yapılmıştır. Sanki, emperyalistlerin cebini doldurmak suretiyle, savaştan yeni çıkmış ve ayağına çarık alacak para bile bulamayan sefalet içindeki halkın başına şapka geçirdikleri yetmiyormuş gibi…

Bakın bu sefer vergilerden bahsetmiyoruz, vergilerin “dışında” sırf bu iş için halktan para istenmiştir. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’ndeki belgeye göre, halk, istenen parayı ancak taksitler ile ödeyebilmiştir.[3] 

Halkın, M. Kemal’in yaptıklarını tasvip etmediğini ve etmeyeceğini bildikleri için bu beyin yıkama yöntemine başvurulmuştur. Oysa bu millet nankör değildir ki, insanlığa hizmet eden, iyiliği emredip kötülükten sakındıran birisine kalbinde yer vermesin… Buna en güzel misal de hiçbir heykeli ve resmi bulunmayan Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) Efendimize olan bağlılığı ve O’na olan muhabbetidir.

Şimdi size 3 adet belge sunacağız…

Belgelerden birinci[4] ve ikincisinde[5] teslim edilen resimlere dair hesap, yani ödenmesi gereken meblağ görülmektedir. (Toplamı 55 660 [dönemin Alman parası] Reich Mark’tır. Bakınız; dipnot [1])

Üçüncüsünde[6] ise CHP Genel Sekreteri Halil Türkmen tarafından Alman şirketine gönderilen bir yazı görülmektedir. Yazıda, gönderilen hesabın, kendi hesaplarına göre eksik olduğu bildirilmiş ve bunun sebebi sorulmuştur. Gelen cevapta ise sigorta ve nakliye ücretinin hesapta bulunmadığı ve bunların şirket ile alakası olmadığı açıklanmıştır.


KAYNAKLAR:

[1] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, (BCA), CHP K. 490. 01/ 1230.908.1, sayfa 112, 113.

[2] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, (BCA), CHP K. 490.01/231.910.1

Ayrıca bakınız; Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, (BCA), CHP K. 490. 01/ 1230.908.1, sayfa 10-12.

[3] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, (BCA), 030.18.1.2/20.39.14

[4] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, (BCA), CHP K. 490. 01/ 1230.908.1, sayfa 130.

[5] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, (BCA), CHP K. 490. 01/ 1230.908.1, sayfa 168.

[6] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, (BCA), CHP K. 490. 01/ 1230.908.1, sayfa 154.


http://www.historystudies.net/Makaleler/1631871996_21-Fahri%20Sakal.pdf

http://belgelerlegercektarih.wordpress.com/tag/heykelleri/

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *